ที่อยู่:อาคารอาคเนย์ประกันภัย 315 ชั้น จี 1-3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์:(02) 631-1311 แจ้งเหตุ (02)267-7777

โทรสาร:(02) 237-7409

เว็บไซต์:http://www.seic.co.th

รายชื่ออู่:http://www.seic.co.th/services_search_garage.php

Advertisements

ที่อยู่:313 อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์:(02) 638-9000

โทรสาร:(02) 638-9030

เว็บไซต์:http://www.allianzcp.com

รายชื่ออู่:http://www.allianzcp.com/AZCP/claims.jsp

ที่อยู่:10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:1557 หรือ (02) 239-1557

โทรสาร:(02) 246-1040 ถึง 1

เว็บไซต์:http://www.viriyah.co.th

รายชื่ออู่:http://www.viriyah.co.th/customer/customer_branch.asp

ที่อยู่:อาคารมิตรแท้ประกันภัย 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ

โทรศัพท์:(02) 640-7777

โทรสาร:(02) 640-7799

เว็บไซต์:http://www.mittare.com/

รายชื่ออู่:http://mitgarage.mittare.com/searchgarage.aspx

McLaren SLR Assembly Line

Posted: กันยายน 23, 2011 in Car Factory

Making the Audi R8

Posted: กันยายน 23, 2011 in Car Factory

Lamborghini factory

Posted: กันยายน 23, 2011 in Car Factory